Οι ΔΕΚΑ από το 2018, ξεκίνησαν σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες ηθοποιούς αλλά και ερασιτέχνες, που νοιώθουν την ανάγκη να δουλέψουν τα εκφραστικά τους μέσα.
Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 7 μηνών (Νοέμβριος-Μάιος). Μέσα από αυτά οι συμμετέχοντες προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές και συναισθήματα και να τα κάνουν θεατρική πράξη με όχημα τις τεχνικές του θεάτρου playback.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει :
-Τεχνικές του θεάτρου Playback
-Σωματικό θέατρο
-Αυτοσχεδιασμό
-Ρυθμούς, μουσική, ασκήσεις φωνής
-Εκπαίδευση στην ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς
Στόχος των σεμιναρίων η δημιουργία ενός δικτύου εθελοντών, που θα μπορεί να καλύψει τις ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες επισκέψεων σε χώρους και δομές που χρειάζονται κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη.

Mobirise

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

6932492102

Facebook

https://www.facebook.com/Dekaplayback/

E-mail:

info@playbackdeka.gr

Instagram

https://instagram.com/deka10team

Made with Mobirise site software